سایت مخصوص دختران

فرار دختران به سبب اعتیاد

فرار دختران به سبب اعتیاد از عواملی که اعتیاد اولیاء برای فرزندان ایجاد می شود را می توان فرار دختران ذکر کرد. نظم عمومی کشورمان، که بر پایه فرهنگ و تمدن اسلام ناب استوار است، برای زن مسلمان حرمت قائل است و اقتضا دارد که مکان آموزشی و پرورش دختران ادامه مطلب…

By 92, ago
سایت مخصوص دختران

انواع روابط بین دختر ها و پسر ها

انواع روابط بین دختر ها و پسر ها روابط بین زن و مرد را به چهار صورت می توان در نظر گرفت: رابطه زن و شوهری ، رابطه علمی،رابطه حرفه ای و شغلی،رابطه دوستانه. رابطه زن و شوهری: اسلام رابطه زن و شوهر را که براساس موازین شرعی و عقد ادامه مطلب…

By 92, ago
سایت مخصوص دختران

كانون خانواده

تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی فرهنگ غربى، به نام آزادى و در راه رسیدن به آن، فضاى جامعه را خواسته یا ناخواسته ناامن و كانون خانواده را متزلزل نموده است. در چنین فضایى، هیجانات كاذب، فرصت اندیشیدن و خلوت معنوى و چشیدن لذّت رفتارهاى اخلاقى ادامه مطلب…

By 92, ago
سایت مخصوص دختران

روابط دختر وپسر در اسلام

روابط دختر وپسر در اسلام قبل از اینكه به تبیین روابط دخترو پسر از نظر اسلام بپردازیم چند نكته را یاد آوری می كنیم. اول: اینكه مبنا و ماخذ معارف ، اخلاقیات ، معیارهای رفتاری و… و در یك كلام بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی ما برگرفته از دین ادامه مطلب…

By 92, ago